O educație bazată pe valori creștine

Credem că cea mai bună educație este cea care aduce nu doar dezvoltare intelectuală, ci și spirituală și fizică.

Caracterul este
cel mai important

La baza celor mai mari realizări intelectuale și materiale trebuie să se afle principii morale. Ele asigură echilibrul întregii personalități umane.

Un mediu creștin

Promovăm principiile Bibliei ca norme de conduită pentru crearea unei societăți sănătoase din punct de vedere moral.

Pregătire academică

Planul de învăţământ este identic cu cel din școlile publice. Cadrele didactice au experienţă şi sunt absolvente ale facultăţilor de profil.

Mișcare și activitate

Punem accent pe mișcarea fizică. Organizăm activități ce urmăresc munca de calitate, grija față de sănătate și mediu, dezvoltare culturală.

Opționale

Disciplina opţională pentru elevii clasei pregătitoare, în anul școlar 2021-2022 va fi ”Să creștem frumos !” –un program de dezvoltare a caracterului, pregătit de învățătoarea clasei.

Mai mult

Activități extrașcolare

Vizite la muzee, cămine de bătrâni, spitale de copii, la Grădina Zoologică, excursii, proiecte ecologice, programe festive, Clubul de Licurici  din  Arad, tabere și altele.

Mai mult

Parteneri

Instituţia noastră are ca prioritate parteneriatele cu instituţii similare din ţară şi din străinătate (Serbia, Ungaria), precum şi cu instituţii culturale, asociaţii şi fundaţii.

Mai mult

Ce ne recomandă?

Personalul didactic

Personalul este tânăr, caracterizat prin dinamism şi perseverenţă, fiind preocupat în permanență de latura dezvoltării profesionale. Clasele fiind de maximum 15 elevi, cadrul didactic are posibilitatea de a relaţiona mai bine cu fiecare elev.

„Un copil, un învățător, o carte, un creion pot schimba lumea”

Malala Yousafzai

“Școala este o construcție cu patru pereți care adăpostesc viitorul”

Lon Watters

Resursele materiale

Activitatea de instruire se desfăşoară în clădire  îngrijită, formată din cinci săli de clasă, cabinet de informatică, bibliotecă, sală de sport și altele. Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier nou, modern, unde se folosește o gamă variată de material didactic.

De gândit

Dezbaterea pe subiectul celor mai bune sisteme educaționale este în toi. Vă recomandăm câteva articole de la partenerii noștri de la Semnele Timpului

Ai ajuns în locul potrivit

Dorești mai multe informații și informații generale
legate de Școala Huenergardt din Arad? Trimite-ne un mesaj.